KPKA 247 Pamuji Ing Jumat Agung
Versi Version 1
1
Ing dinten adi puniki kula muji mring Gusti
kang dados juru basuki karsa ngurbanken dhiri
sinalib dumugeng seda nyangnggi bebendu ning dosa
mrih tyang pracaya waluya, rinukunken klayan Allah,
nggih dinadosken PutraNya cinadhang kraton swarga.
2
Ing dinten riyadi niki kula nggunggung mring Gusti,
kang gung tresnanya mring jalma ngantos nombokken nyawa,
kang nimbali pra pracaya nderek tunggil ing sedanya
nampik kepincuting dosa tansah ngudi gesang suci,
mbangun turut dhateng Gusti mrih asih trusing ati.

OK