KPKA 250 Kapotangan Kula Dhateng Gusti
Versi Version 1
1
Dhuh Pamarta ingkang seda nebus kula saking dosa
temah kula dados putra ingkang darbe gesang nyata
dene kula nyaur napa? Dene kula nyaur napa?
Gusti sampun nebus kula dene kula nyaur napa.
2
Dhuh Pamarta ingkang seda sinalibken ing Golgota,
tinegakken dening Rama tombok nyawa krana kula,
dene kula nyaur napa? dene kula nyaur napa?
Gusti sampun tombok nyawa dene kula nyaur napa?
3
Dhuh Pamarta ingkang seda nyanggi bendu mikul dosa,
tedhak ing teleng antaka wit nglabuhi dhateng kula,
dene kula males napa? dene kula males napa?
Gusti nglabuhi mring kula dene kula nyaur napa?
4
Dhuh Pamarta kula ingkang seda ngurbanken rah tan srira,
nucekken gesang kula wah anyadhang kraton swarga,
dene kula saos napa? dene kula saos napa?
Gusti sampun kurban srira dene kula saos napa?

OK