KPKA 251 Yesus Abdining Sang Yehuwah
Versi Version 1
1
Abdining Sang Yehuwah, yekti mung Yesus Gusti
kang sumuyud mring Allah sampurna suci
kang ngurbanken dhiri wit tresna yekti
mrih sesami raharja mulya ing swarga
2
Pindha cempening kurban kang pasrah tan suwala,
ing ngarseng pangadilan seksinya dora,
datan mbikak lathi milaur pati,
lila legawa tulus dados Panebus.
3
Sinami tyang duraka sinalib lir durjana,
sinengitan ing jagad tinampik umat,
sangsara sedanya wit ngrembat dosa,
mila tyang kang pracaya gesang raharja.

OK