KPKA 252 Lelabetanipun Gusti
Versi Version 1
1
Kula rumaos kang trus ing batos
wit kula dosa Gusti sangsara
Ooo kula tiyang kang kawlas asih
amlas arsa den labeti Gusti dugeng seda.
2
Kula getun sestu trus ing kalbu,
wit kula klentu Gusti sinapu,
3
Kula ngakeni kang trus ing ati,
wit kula ndlarung Gusti pinenthang,
4
Kula nglenggana trus ing wardaya,
wit kula duraka Gusti seda,

OK