KPKA 255 Sang Kristus Manungsa Sampurna
Versi Version 1
1
Manungsa sampurna yekti yeku Kristus Gusti
mbabarken tresna nyata srana kurban nyawa
sangsara dumugeng seda nebus gung manungsa
temahan samya waluya luwar sing antaka
2
Sang Kristus jalma sampurna mbabar tresna nyata
saliring tyang den tresnani dalah kang mengsahi
tan nandukken kekerasan ngegungken kadarman
yogya samya den tuladha olah tresna nyata.
3
Sang Kristus manungsa suci citreng Allah yekti
labuh labet mring sesami leladi lir abdi
sinalib nggih den lampahi mrih jalma basuki
lampah gesang gung utami mung nulad mring Gusti.

OK