KPKA 258 Kemenanganing Tresna
Versi Version 1
1
Sang Kristus Ma suci nging sinalib ngemasi
wit pangadilan tan adil wah seksine dora
jagad ngumbar kekerasan lan dosa
de Sang Kristus mbabarken tresna nyata
Kristus seda den paeka nging wungunya yeku tandha kemenanganing tresna.
2
Sang Kristus Ma asih tetulung sepi pamrih
ngluwari tyang kang sangsara nglipur tyang kang sedhih
nging jagad nganggep Kristus madeg kraman
temah Kristus sinalib lir durjana,
3
Sang Kristus Mamirah tansah ngluberken berkah
nindakken mukjijad margine sih rahmat tumrah
nging jagad nganggep nyenyamah mring Allah
Kristus Sinalib sinami tyang mblunthah,

OK