KPKA 259 Rahe Gusti Panebus Yekti
Versi Version 1
1
Nadyan Gusti suci tan dosa nging sinalib sami durjana
dadya kurban ingkang sampurna ngruwat manungsa
rahe kang suci panebus yekti
sagung dosa linebur sirna angger pracaya.
2
Aneng salib Gusti siniksa, wah tinegakken Allah Rama,
pegat nyawa tedhak mring nraka, krana manungsa
3
Nir kamulyan kwasaning Gusti, tanpa aji nggene ngemasi,
wit karsa mbikak kori swargi, kangge pra jalmi,

OK