KPKA 266 Sihe Allah
Versi Version 1
1
Wit Allah asih manungsa, masrahken Putranira
dados kurban kang sampurna sinalib dugeng seda,
sih rahmat kang lelahanan nylametken babar pisan
angger tyang purun pracaya luwar sing pati ing nraka
Allah asih manungsa pinujia slaminya.
2
Punika sih kang ngeramken yogya dipun tampeni,
tyang dosa karukunaken manjing putreng Hyang Widi,
gung dosanya ingaksama sinantunan budinya,
nilar pratingkah nistha nglampahi pakarti mulya,
Allah asih manungsa pinujia slaminya.
3
Punika sih ingkang nyata wit Allah tansah setya,
lamun tyang nilar sih rahmat tinuntun mring pitobat,
dimen tansah gesang suci ngarah ingkang utami,
nggih'kasampurnan ing swargi langgeng tunggil klayan Gusti,
Allah asih manungsa pinujia slaminya.
4
Punika sih kang sejati nggih sihe Allah Rama,
nitahken gesang sejati tansah mbabarken tresna,
tetulung sepi ing pamrih ngaksama trusing galih,
tansah ngarah ing kraharjan wonten ing gesang bebrayan,
Allah asih manungsa pinujia slaminya.

Audio yang tersedia di bawah ini belum tentu berasal dari sumber yang sama dengan penerbit buku yang di dalamnya lagu ini berada. The audio provided below does not necessarily originate from the same publisher of the book in which this song is included.


OK