KPKA 267 Wungunipun Gusti
Versi Version 1
1
Swawi pra kanca girang memuji Kristus sinalib wus wungu yekti
Pamarta kita wungu sanyata mangkya jumeneng ratuning gesang
Gusti Panebus prange wus unggul, pati wus kalah kwasane sirna.
2
Tyang Kristen samya girang memuja, dene bebendu pawehing dosa
wus sirna estu wit Gusti wungu mung karaharjan sarta kabegjan
sinungken kita sing Sang Pamarta wungune Gusti yeku panjernya.
3
Swawi pra kanca girang memuja Sang Kristus Gusti unggul sing pati
nunggil mring kita tyang kang pracaya Kristus panjernya tangining raga
gesang sampurna neng Kraton swarga mung nggunggung tansah ngluhurken Allah.

OK