KPKA 270 Gusti Sampun Wungu
Versi Version 1
1
Gusti sampun wungu, Gusti sampun wungu saestu sampun wungu
kwasaning pati sampun sirna tyang kang pracaya gesang nyata
Gusti sampun wungu Gusti sampun wungu saestu sampun wungu
wungune Sang Kristus dados panjernya tangining raga ing mangkenira
nulya ngrasuk kasampurnan ing swarga yogya tansah manteb ing pracaya
Gusti sampun wungu, Gusti sampun wungu saestu, sampun wungu.

OK