KPKA 272 Sang Kristus Wungu Jumeneng Ratu
Versi Version 1
1
Sang Kristus wus wungu yekti unggul sing reh ing pati
nging seksi dora sung warta nglawan bebener sanyata,
Sang Kristus sestu wungu, mangkya jumeneng Ratu.
Sang Kristus wus wungu yekti unggul sing rehing pati
nging tyang kathah memoyoki nglawan Injil warta suci
Sang Kristus sestu wungu, mangkya jumeneng Ratu.
Buktinira gesangnya tyang pracaya urip anyar mbabarna sih tresna
tansah ngundhangken sih rahmating Allah sarta nglantarken berkah mring gung titah,
jagad tentrem raharja sanyata aneng pangrehNya Ratu Adil kang Maha kawasa
Gusti Sang Kristus pinuji tansah, Haleluya.

OK