KPKA 278 Gusti Netepi Janji
Versi Version 1
1
Taman Getsemane kang sepi, kang dadi seksi
Sang Kristus nglawan prihing galih wit ajrih klawan sedih
tan ana siji rowang kang ngancani mung godhong garing kang tibeng bumi
mangkya wus tumekaning pesthi,
Gusti netepi janji.
2
Taman Zaitun, taman suci seksi sejati,
riwe lir rahe Gusti mili rentah nelesi bumi,
nadyan ingadhang sangsara wah pati,
mangkya Gusti tan wedi bilai, tuwuk ndedonga trusing ati,
Gusti netepi janji.
3
Tamaning pandonga wus suwung tanpa sabawa,
godhong kembanging taman alum wit aboting sungkawa,
dene kayu kang kudu dadi berkah,
wus malik dadi salibing laknat, nging wus dadi anteping ati,
Gusti netepi janji.

OK