KPKA 286 Pentekosta
Versi Version 1
1
Gusti kang satuhu setya sampun paring prajanji
tansah nunggil kagungannya lantaran Sang Roh Suci,
ing Pentekosta ari, tumedhak Sang Roh Suci.
2
Sanyata wecananing nabi, wit sih mirmaning Gusti,
pra tyang pracaya pinesthi, pinaringan Roh Suci,
ing Pentekosta ari, tumedhak Sang Roh Suci.
3
Salir tyang pracaya yekti, kapenuhan Roh Suci,
sinungan kasekten adi, nekseni Injil suci
ing Pentekosta ari tumedhak Sang Roh Suci.
4
Samangkya ugi binabar, tumedhaking Roh Suci,
tyang pracaya gesang anyar, tresna kang trusing ati,
ing Pentekosta ari, tumedhak Sang Roh Suci.

OK