KPKA 287 Panyuwun Ing Dinten Pentekosta
Versi Version 1
1
Dhuh Sang Roh Suci ngiyatna mrih kula mursid nyata
nggih bekti mring Sang Pamarta welas asih pepadha
dhuh Gusti Roh Suci nggih andel andel sanyata
tumedhaka jroning ati nganyarken gesang kula
Gusti mugi nganyarken gesang kula.
2
Mugi tansah nunggil kula mrih kula tentrem rarja
sarta pepetenging dosa binirata sadaya
3
Mugi ngirid lampah kula. manut pangreh Paduka
nekseni Injil sing swargi nggih sih rahmating Gusti

OK