KPKA 29 Kamulyanipun Gusti
Versi Version 1
1
Adhuh Gusti lamun kula nyipati lintang abyor ing dalu kang sepi
wah gumleger ing gludhug ing akasa kula ngungun gunging kamulyanta
nyawa kula gya sumyak sung puja yekti Allah Maha kwasa
nyawa kula gya sumyak sung puji yekti Allah Maha kwasa.
2
Lamun nlasak tengahing wana wasa sato peksi kekidungan ramya,
wonten ngare dalah ing ardi ugi, bra gumelar sesawangan adi,
3
Yen siniram ilining samirana wah tinempuh ombaking samodra,,
ngganda sekar kang arum miwah endah manah ngungun wit gunging pra titah
4
Klangkung ageng gunging sih susetyanta, kang ngurbanken Sang Kristus, Sang Putra,
sinalibken, seda tedhak mring nraka, mrih manungsa basuki slaminya

Audio yang tersedia di bawah ini belum tentu berasal dari sumber yang sama dengan penerbit buku yang di dalamnya lagu ini berada. The audio provided below does not necessarily originate from the same publisher of the book in which this song is included.


OK