KPKA 293 Dhuh Roh Suci Rohing Gesang
Versi Version 1
1
Dhuh Roh Suci Rohing gesang
mugi nyagedna mring pasamuwan,
mbabar adil bebener nyata
temah bebrayan tentrem raharja
2
Dhuh Roh Suci Roh pepadhang
mugi nyantosakken pasamuwan
tansah martosken Injil suci
numrahken berkah mring gung sesami
3
Dhuh Roh Suci Roh pambangun
mugi mbereka mring greja sagung
bra ngundhangken Kratoning Allah
kathah pepalang nging datan semplah.
4
Dhuh Roh Suci Roh kanyatan
mugi nggigaha mring pasamuwan
klayan tulus ngurbanken dhiri
mrih pulihira Pirdus ing bumi.

OK