KPKA 296 Krana Roh Suci
Versi Version 1
1
Krana Roh Suci dedalem ing ati kula luwar sing pati
gesang sanyata tentrem raharja mangkya sinungken mring kula
ing wusananira manggih tangining raga
kadya Sang Kristus Gusti kang mulya.
2
Krana Roh Suci kula mursid yekti mbangun turut mring Gusti
gesang sembada unggul ing yuda nglawan kajuligan dosa
ing wusananira tunggil kasampurnannya
klayan Kristus Gusti ing swarga.
3
Krana Roh Suci kula temen ngudi mbucal gesang kang lami
sregep makarya kekah ing karsa mbabarken bebener nyata
ing wusananira ndherek ing kamulyannya
klayan Gusti Kristus aneng swarga.

OK