KPKA 297 Wit Sang Roh Suci
Versi Version 1
1
Wit Sang Roh Suci kula kasagedna
martosken Injil adi Kraton swarga
wit Sang Roh Suci kula sinung daya
nekseni Yesus Gusti Sang Pamarta.
2
Wit Sang Roh Suci kula wicaksana
wijang njlentrehken sabda karseng Allah
wit Sang Roh Suci kawula-sembada
mbabarken gesang yekti mursid tansah.
3
Wit Sang Roh Suci kula tatag tansah
ing sangsara bilai datan semplah
wit Sang Roh Suci kula tan suwala
jroning kinaniaya tetep setya.

OK