KPKA 30 Pujinen Hyang Makwasa
Versi Version 1
1
He pratitah sadarum samya ngrepekna kidung
konjuk Hyang Makwasa kang gunging sih susetya Haleluya, Haleluya.
2
Pujinen Hyang murbeng rat, Gusti kang gung sih rahmat,
ngreksa lan ngayomi, ngrumati mrih lestari, Haleluya, Haleluya.
3
Allah kang Mawilasa wus nylametken manungsa,
slaminya pinuja, wah tansah pinundhia, Haleluya, Haleluya.

OK