KPKA 302 Tangsul Suhing Neningkahan
Versi Version 1
1
Tangsul suhing pala krama ingkang sestu santosa,
nggih tresna ingkang sejati tulus sepi ing pamrih,
kados tresnaning Sang Rama dhateng sagunging tyang dosa
myang ngurbanken kang Putra.
2
Tresna mring somah lan putra, pindha badan priyangga,
sami silih angladosi, temah brayat nyawiji,
lir pasamuwan kang bekti, wah mbangun turut mring Gusti,
tegen ing gesang suci.
3
Gusti mesthi amberkahi, brayat kang sih sinihan,
cecongkrahan den singkiri, tansah ngarah kraharjan,
sami silih labet labuh, saiyeg nglawan pakewuh,
tresnanya saya tuwuh.

OK