KPKA 309 Dalem Pamujan
Versi Version 1
1
Wonten pundi dununging gesang ingkang mengku katentreman
Wonten pundi Sang jinebadan ingkang nuntun mring kaswargan
neng pamujan kapireng swara pujining para pracaya
kang sinalib yeku Sang Kristus jumeneng Juru Panebus.
2
Dhateng ngriku puruging tiyang ingkang kawraten ing dosa
tyang prihatos wah tyang kesrakat tinampen klayan legawa,
3
Swaraning tangis ginantosan panglipur lan kaayeman
mangga sowan mumpung winengan korining kawilujengan,
4
Gusti ngrantos mring kita sesami kang kawengku dening pati
klayan tlatos nggennya nimbali marek mring ngarsaning Gusti,

Audio yang tersedia di bawah ini belum tentu berasal dari sumber yang sama dengan penerbit buku yang di dalamnya lagu ini berada. The audio provided below does not necessarily originate from the same publisher of the book in which this song is included.


OK