KPKA 312 Patunggilaning Pasamuwan
Versi Version 1
1
Yekti nengsemken ing ati
pasamuwan kang nyawiji
tansah lung tinulung silih mbiyantoni
nekseni asmaning Gusti.
2
Sagunging warganing greja
leladi kang trusing driya
temahan pasamuwan saya ngrembaka
asmaning Gusti pinuja.
3
Kang ringkih den pitulungi
kang ribed den bela nuli
silih andum berkah sihing Sang Pamarta
gesangnya tentrem raharja.
4
Pasamuwan kang nyawiji
leladi ngurbanken dhiri
lelabet mrih kraharjaning masyarakat
samya ngraosken sih rahmat.

OK