KPKA 313 Papan Pangibadah
Versi Version 1
1
Papan pangibadah saestu ngangeni
kawula sami ngabekti ngraosken nunggil lan Gusti
ngluhurken asmanya mirengken sabdanya
mareka, mareka kanthi manah tulus memuji
nampi berkahing Gusti mrih saged mbabarken tresna.
2
Papan pangibadah papan ingkang adi
mangga nggumolongken manah nyuwun manteb ing pracaya
mrih wantun nekseni sih rahmating Gusti.
3
Sing papan punika kebabara yekti
pratandha Kratoning Allah sumrambah mring tiyang kathah
temah tyang sajagad nembah Kang Murbeng Rat.

OK