KPKA 314 Pasamuwan Kang Nyawiji
Versi Version 1
1
Pasamuwan kang nyawiji netepi sabdaning Gusti
dadya paseksi sanyata Yesus yeku Sang Pamarta
sih rahmating Allah tumrah mring gung manungsa,
sumrambah saliring tyang kang pracaya, basuki gesangira.
2
Pindha badan mung sajuga nging kathah peranganira.
pasamuwan kang manunggal mbabarken gesang kang enggal,
sami dene mbiyantoni wit sih sinihan sayekti,
tunggal ati tunggal Gusti nengsemken mring sesami.
3
Peparing kang beda-beda dadya pisungsung kang adya,
mrih kamulyaning Pangeran wah majenging pasamuwan,
sinangkul kang karepotan nglawan godha karupekan,
mrih tuwuhing kamursidan nggayuh mring kasampurnan.
4
Pasamuwan kang nyawiji nekseni Injiling Gusti,
nglantarken sihing Pangeran datan mawang mring salir tyang,
mbelani tyang kang sangsara nadyan benten ing pracaya,
krana ajining manungsa citreng Allah Makwasa.

OK