KPKA 315 Indonesia Negari Kula
Versi Version 1
1
Indonesia negari adi kang sestu kula tresnani,
tanah wutah rah nggih tanah pusaka paringing Allah Sang Rama,
wus mesthi tansah kula labuhi klayan eklas trusing ati.
2
Indonesia negari adi gemah ripah loh jinawi,
werni-werni kewan wah tetaneman ulam lelangen lelumban,
nedya kula jagi mrih lestari wit niku paringing Gusti.
3
Indonesia negari mulya sewu pulo bebanjaran,
bangsa beda suku wah agaminya, ras sarta golonganira,
tansah kula sesuwun mring Gusti mrih bangsa wetah lestari.

OK