KPKA 317 Indonesia Nagri Endah
Versi Version 1
1
Indonesia nagri endah peparing ing Yehuwah
mila kula dongakaken mrih raharja wah tentrem.
2
Allah yeku kang ngayomi bangsa dalah negari
ing sisah sarta ing bingah mung Pangeran sinembah.
3
Kabegjan wah kaluberan mung krana sihing Gusti
bebener lan kaadilan tansah kedah den udi.
4
Bangsa, nagri Indonesia mugi tansah lestari
kalis sing salir bebaya wit rineksa ing Gusti

OK