KPKA 318 Tresna Mring Sesami
Versi Version 1
1
Tresna mring sesami kang trusing manah
wit salir sesami citreng Allah
yeku wujudira tresna mring negari
nglabuhi mring bangsa mrih lestari.
2
Tresna mring sesami tan mawang tiyang
nulad sihing Gusti murbeng gesang,
ngudi dhemokrasi klayan trusing ati
bentening ngasanes den aosi.
3
Tresna mring sesami ing tindak nyata
mrih tresnaning Gusti tumrah wrata,
hak azasi manungsa binabar yekti
adil wah bebener den belani.

OK