KPKA 321 Ngantya Nagri Sampurna
Versi Version 1
1
Kawula ngantya nagri swarga nagrining kasampurnan nyata
nunggil Gusti ing kamulyannya wus lali prihatin ing donya
Neng nagri sampurna kita langgeng tentrem raharja
Neng nagri sampurna mung tansah memuji memuja.
2
Kawula ngantya nagri swarga nagrining tyang manteb pracaya
ngagem makuthaning kasucen wus lali salib wit kayekten
3
Kawula ngantya nagri swargi nagrining tyang setya mring Gusti
tyang unggul nglawan salir godha tatag, tanggon wah mursid nyata.

OK