KPKA 322 Gusti Rawuh Ngadili
Versi Version 1
1
Sang Kristus Gusti wus badhe prapta angadili gung manungsa
tyang duraka mindhak durakanya de pituwase nraka
tyang mursid mindhaka mursid yekti nucekken gesang manut mring Gusti
yeku kang ndherek Gusti mring swarga nunggil ing kamulyannya.
2
Sang Kristus prapta ngasta ganjaran pinaringna mring salir tyang
kang mung mentingken badan priyangga ingukum ing naraka
tyang kang tansah nresnani pepadha tan mawang tyang wah tulus ing driya
yeku kang ndherek Gusti mring swarga nunggil ing kamulyannya.
3
Gusti rawuh ngadili salir tyang pracayanya wah amalnya
tyang kang mblunthah nguja nafsu donya kabesmi ing naraka
tyang suci ing lampah bekti Allah manut Roh nyingkur badan priyangga
yeku kang ndherek Gusti mring swarga nunggil ing kamulyannya.

OK