KPKA 323 Sareh Ngantya Bujana Swarga
Versi Version 1
1
Langit lan bumi kang anyar nulya enggal binabar
wus tan wonten kasangsaran mung langgeng ing kraharjan
den sareha tyang pracaya ngantya bujana swarga
kita nunggil Sang Pamarta nunggil ing kamulyannya.
2
Sirna salir kasusahan musna sagung panandhang
mung kabingahan kabegjan wit rinoban pepadhang
3
Pra suci gesang sampurna sestu tebih sing dosa
mung sumyak ngidung mring Allah nggunggung memuji tansah.

OK