KPKA 324 Wonten Ing Swarga
Versi Version 1
1
Wonten ing swarga saiba nengsemna
tyang gesang nyata kanthi sampurna
ngriki gung ribed sedhih sangsaranya
ngrika gung ayem tentrem sayekti (2X).
2
Wonten ing swarga saiba mulyanya,
sadaya dados suci sampurna,
ngriki manah asring peteng wit dosa,
ngrika gung padhang wah lipur lejar, (2X).
3
Wonten ing swarga iba raharjanya,
tan wonten panandhang wah paniksa,
nunggil kamulyan klayan Sang Pamarta,
mila tan kendhat dennya memuja, (2X).
4
Wonten ing swarga saiba tentremnya,
mantun sulaya dredah grejegan,
manah sami gumolong tut runtutnya,
tresna tinresnan klayan sampurna, (2X).

OK