KPKA 326 Kori Ingkang Menga
Versi Version 1
1
Kula sumrep kori menga kang anjog dhateng swarga
yeku sih rahmate Allah lantaran Sang Pamarta
Sokur dene kula niki nggih taksih winengan kori
kula, kula, nggih kula sadaya.
2
Saliring tyang kenging mlebet medal ing kori yekti
tyang kepingin sinung slamet ywa randhat wektu niki
3
Mila swawi sami mlebet wit kori taksih menga
nggih nampenana sih rahmat pracaya Sang pamarta
4
Saiba nggenira cuwa tyang yen dumugeng janji
kaineban kori nyata kori kang dugeng Swarga

OK