KPKA 327 Panduman Kula Kamulyan Swarga
Versi Version 1
1
Kawula angantya kanthi sabar Yerusalem kang anyar
nggih padaleman suci sanyata yeku kratoning swarga
sestu kula begja sestu kula begja
krana pananggeling Sang Pamarta panduman kula kamulyan swarga
2
Kawula ngantya bujana nyata pikramane Sang Kristus
pangantyan putrinya tyang pracaya kang ngabekti myang tulus
3
Kawula ngantya dinten pungkasan nggih sampumaning gesang
wus tan ana salib wah panandhang mung tansah muji girang

OK