KPKA 329 Raharjaning Tyang Setya Mring Gusti
Versi Version 1
1
Sestu raharjanira tyang setya mring Gusti
tansah olah katresnan lir tresna wiwitan
mung tyang tuhu sembada sinungan makutha
gesang langgeng ing swarga nunggil lan Gustinya
2
Sestu raharjanira tyang tansah jumaga
wah kukuh ing pracaya unggul nglawan godha
grengseng tulus ngabekti mring Sang Kristus Gusti
sinungan kasugihan kamulyan kaswargan.
3
Sestu raharjanira tyang kang ngantya Gusti
sabar nyanggi sangsara krana mursid yekti
sinung dhampar kluhuran nunggil Kristus Gusti
tansah nggunggung Pangeran wah nyenyandhang suci
PANUTUP:
Amin

OK