KPKA 330 Pangadilan Pungkasan
Versi Version 1
1
Sang Kristus Gusti badhe rawuh ngadili
langit lan bumi gya malih dadya swargi
Kratoning Allah nggih binabar sampurna
iblis dosa mangkya sirna
Sestu rarja yekti
tyang kang dugeng janji
ing patunggilannya Sang Pamarta
nunggil Gusti aneng kamulyan ing swargi.
2
Sang Kristus Gusti badhe rawuh rigadili
bebener nyata wah kaadilan yekti
lan kajujuran wah ungguling katresnan
ginelar, binabar ngegla
3
Sang Kristus Gusti badhe rawuh ngadili
tyang kamitegan remen dora, grejegan
lamis gesangnya wah wengis watekira
pati langgeng pandumannya

OK