KPKA 331 Sang Kristus Rawuh Ngadili
Versi Version 1
1
Sang Kristus rawuh ngadili mring tyang salumahing bumi
kawiyak sagung wewadi ing ngarsaning Gusti
tyang mursal nggih kawistara tyang mursid katitik nyata
saliring tyang kaadilan manut pandamelnya
mung tyang welas asih klayan trusing driya mring tyang ringkih lan papa
yekti tyang tresna sestu mring Kristus Gusti kepareng mlebet swargi
2
Tyang lamis wus mesthi cuwa wit rumangsa wus pracaya
nging Sang Kristus andhawuhi lumebet ing nraka
sagung tyang suci manahnya tansah ngudi tentrem rarja
nggih sinerat namanira ing kitabing swarga

Audio yang tersedia di bawah ini belum tentu berasal dari sumber yang sama dengan penerbit buku yang di dalamnya lagu ini berada. The audio provided below does not necessarily originate from the same publisher of the book in which this song is included.


OK