KPKA 332 Maranatha
Versi Version 1
1
Maranatha, maranatha, dhuh Gusti mugi prapta
tyang kang menang nglawan dosa tansah manteb ing pracaya
nampi ganjaran sing Gusti wohing wit panguripan
ing taman Pirdus yekti.
2
Maranatha, maranatha dhuh Gusti mugi prapta
tyang kang tatag tanggon yekti mikul salib ndherek Gusti
gesang langgeng aneng swargi tan ana susah pati
tansah nunggil lan Gusti.
3
Maranatha, maranatha dhuh Gusti mugi prapta
tyang ajrih asih mring Gusti wah nekseni Injil suci
kaganjar nama anyar kepareng lenggah dhampar
nunggil Sang Kristus Gusti.
4
Maranatha, maranatha dhuh Gusti mugi prapta
tyang kang methukken rawuhnya nggih rumantos lan waspada
nyandhang kamulyan yekti dadya sakaning Swargi
Padalemaning Gusti.

OK