KPKA 332 Maranatha
Versi Version 1
1
Maranatha, maranatha, dhuh Gusti mugi prapta
tyang kang menang nglawan dosa tansah manteb ing pracaya
nampi ganjaran sing Gusti wohing wit panguripan
ing taman Pirdus yekti.
2
Maranatha, maranatha dhuh Gusti mugi prapta
tyang kang tatag tanggon yekti mikul salib ndherek Gusti
gesang langgeng aneng swargi tan ana susah pati
tansah nunggil lan Gusti.
3
Maranatha, maranatha dhuh Gusti mugi prapta
tyang ajrih asih mring Gusti wah nekseni Injil suci
kaganjar nama anyar kepareng lenggah dhampar
nunggil Sang Kristus Gusti.
4
Maranatha, maranatha dhuh Gusti mugi prapta
tyang kang methukken rawuhnya nggih rumantos lan waspada
nyandhang kamulyan yekti dadya sakaning Swargi
Padalemaning Gusti.

Audio yang tersedia di bawah ini belum tentu berasal dari sumber yang sama dengan penerbit buku yang di dalamnya lagu ini berada. The audio provided below does not necessarily originate from the same publisher of the book in which this song is included.


OK