KPKA 333 Gumantosing Warsa
Versi Version 1
1
Gantosing wulan lan warsi sung berkah enggal sing Gusti,
yogya kula samya loma misungsung kang trusing driya.
2
Gantosing wulan lan warsi nambahi kabegjan yekti,
tan wonten pisungsung nyata mung gesang ing sawetahnya.
3
Gantosing wulan lan warsa sung panjanging umur kula,
sayogya sengkut makarya mrih pasamuwan ngrembaka.

OK