KPKA 334 Pamuji Warsi Anyar
Versi Version 1
1
Pinuji puji Gusti sih rahmatnya gung yekti
sajroning warsi lami kita rineksa sing pati
nadyan tinempuh panggodha nging mantep pracaya,
wit kinanthi ing Gusti temahan tansah basuki
2
Ginunggung Hyang Maagung gung luber ing pitulung,
sajroning warsa lami kula tansah den rimati,
nadyan awrat sanggen kathah tan semplah ing manah,
cekap ing kabetahan wah misungsung mring Pangeran.
3
Kluhurna Hyang Makwasa kang langgeng kasetyannya,
ing warsa anyar niki nggih mesthi tansah berkahi,
mung karaharjan sanyata ngiring lampah kula,
mila tan kendhat muji wah mbangun turut mring Gusti.

OK