KPKA 335 Panyuwun Ing Warsa Enggal
Versi Version 1
1
Dhuh Gusti kula ngakeni kanthi tulusing ati,
dosa kang kula lampahi salebeting warsi lami,
Gusti mugi angaksama, mrih kula ayem nyata.
2
Dhuh Gusti mugi nulungi wit kwasaning Roh Suci,
ing warsa enggal punika kula gesang mursid nyata,
tansah mbangun turut Gusti mbabarken tresna yekti.

OK