KPKA 336 Gusti Kang Nganthi
Versi Version 1
1
Mangsa mesthi silih gumanti, wanci rina ganti ratri,
swau kita tetunggilan samangkya kita pepisahan,
Gusti kang nganthi, Gusti kang nganthi, temah kita tansah basuki,
Gusti kang ngreksa, Gusti kang ngreksa, temah kita tansah raharja.
2
Mangsa nyebar gantos panenan sisah gantya kabingahan,
neng griya wah kekesahan sadaya ing rehing Pangeran,
3
Kita nilarken warsa lami wit kang anyar wus gumanti,
samya silih andongakna mrih saya tuwuh gesangira,

OK