KPKA 337 Kasanggeman Ing Warsa Enggal
Versi Version 1
1
Siyang dalasan ratri silih gumanti
tan ana kang langgeng ing bumi,
mung sih katresnaning Allah kang Makwasa
lan katresnanira kang langgeng nyata.
2
Nadyan kita asring nindakaken dosa,
nging Gusti gung ing pangaksama,
yogya kita tan dlarung wangkot ing ati,
nimbangi gunging sih rahmating Gusti.
3
Warsa enggal nelakaken gung sih rahmat,
mrih tyang dosa samya mratobat,
yogya kita ngudi urip mursid yekti,
mbangun turut, ajrih asih mring Gusti.
Panutup:
Amin.

OK