KPKA 339 Pamuji Bebukaning Pangabekti
Versi Version 1
1
Mugi sih rahmating Gusti lan sihing Sang Rama,
wah panunggiling Roh Suci tumraha ing kawula,
Amin.

OK