KPKA 36 Gusti Rawuha
Versi Version 1
1
Mugi rawuha dhuh Rama mugi rawuha dhuh Rama
mugi rawuha dhuh Rama dhuh Rama rawuha.
2
Kula memuja, dhuh Rama, kula memuja, dhuh Rama,
kula memuja, dhuh Rama, dhuh Rama, rawuha.
3
Kula nyawiji, dhuh Gusti, kula nyawiji, dhuh Gusti,
kula nyawiji, dhuh Gusti, dhuh Rama, rawuha.
4
Kula ndedonga, dhuh Allah, kula ndedonga, dhuh Allah,
kula ndedonga, dhuh Allah, dhuh Rama, rawuha.
5
Kula sung sembah, dhuh Allah, kula sung sembah,
dhuh Allah kula sung sembah, dhuh Allah dhuh Rama rawuha.

OK