KPKA 37 Panggunggung Wit Sihing Gusti
Versi Version 1
1
Kula samya tetunggilan ngabekti mring Pangeran
wit sinungan kacekapan wah bagas kesarasan
kula tansah nggunggung Gusti lan ajrih asih yekti
wit ing ayoming sihira sestu tentrem raharja
2
Kula rinoban ing begja rinten dalu tan kendhat,
ing lelampahan prasaja dalah srana mukjijad,
3
Kula rinimat ing Gusti sarta sagunging titah,
mangsa kang silih gumanti samukawis mung endah.
4
Kawula nggih binerkahan lantaran mitra kadang,
sumanaking pitepangan tan wonten memengsahan,

OK