KPKA 42 Pamratobat Sing Dosa
Versi Version 1
1
Dhuh Allah, Rama, ngluberna sih mirma,
kawula nglenggana gunging dosa kula,
Gusti Ma kwasa, nyuwun apura, temah gesang nyata
2
Dhuh Yesus, Gusti, karsaa melasi,
kula sestu tobat ngorong mring sih rahmat,
Yesus, Pamarta, nucekna ati mrih kula basuki.
3
Dhuh Sang Roh Suci nggih nganyarna ati,
nilar gesang lami mbangun turut Gusti,
dhuh Sang Roh Suci, mugi nulungi temah mursid yekti.

OK