KPKA 44 Gusti Niimbali Sira
Versi Version 1
1
Wong dosa rempu atimu, nlangsanana dosamu,
mbokya ngungsia mring Gusti mesthi kinarya suci.
Gusti nimbali sira rungokna ta sabdaNya, pasraha jiwa raga.
2
He wong kang ilang kesasar saparanmu kapirsan,
Gusti nglari lan nimbali bakal karsa nulungi.
3
Gusti kwasa sipat mirah manjalma krana kita,
mula den enggal mareka mesthi tan nampik sira.
4
Sira kaancam rencana ukum laknat ngadhangi,
nuli enggal umareka tinebus ing rah adi.

OK