KPKA 45 Gusti Anganti Sira
Versi Version 1
1
Gusti angantya sira wong dosa, arum ing wacana umareka,
nyuwuna luwar lan linipura, mareka, saosna ati nira,
lah mareka Gusti angantya ywa kapara adoh, umareka
Gusti anganti anti sira, ywa nyenyuwe,mareka mring Gusti.
2
He wong dosa dhasar dalanira jembar bungah yen dilakonana
nging sira tan nduga kang rekasa yeku kang anjog mring nagri baka,
3
Lah mbok umareka mring Gustimu, kang nimbali sira kanthi tresna
lah mareka enggal dyan merdika nyelaki Gusti nampi rahmatNya,

OK