KPKA 46 Panelangsa
Versi Version 1
1
Wit sing kathah dosa kula mila tansah kemengan
Gusti kang madhangi manah myang tuking kabingahan.
2
Mugi karsa angaksama ing klepatan kawula,
tyas kula mugi dadosa padaleman Paduka.
3
Gusti kang kula ndelaken, mugi nuntun mring kula,
kula badhe ngestokaken ing sakarsa Paduka.
4
Kula mboten purun malih karya sekel Paduka,
badhe tansah tuhu setya, tresna ing salaminya.

OK