KPKA 48 Nyuwun Suci Saestu
Versi Version 1
1
Dhuh Pangluwar sejati myarsakna pasambat kula
Gusti mugi ngresiki manah kula sadaya.
Gusti mugi rah Paduka nucekken manah kawula
temah suci saestu wah sirna najis ing kalbu.
Suci sestu suci sestu
temah suci saestu wah sirna najis ing kalbu
2
Dhuh Pangluwar sejati paringa kiyat mring kula,
setya ing lampah suci ngetut wingking Paduka,
3
Dhuh Pangluwar sejati mugi nuntun gesang kula,
mbangun turut mring Gusti, tansah ngestokken Sabda.

OK